Sairaalat ja sairaanhoitopiirit

Suomi jakautuu 21 sairaanhoitopiiriin, joissa tarjotaan erikoissairaanhoidon palveluita. Jokainen Suomen kunta kuuluu johonkin näistä sairaanhoitopiireistä. Sairaala, jossa sinua hoidetaan, määräytyy kotipaikkakuntasi perusteella. Suomessa on viisi yliopistosairaalaa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Näiden lisäksi on 16 keskussairaalaa.

Lääkärit

Asuinpaikkasi mukaan keuhkosyövän hoidosta vastaa joko onkologi eli syöpätautien erikoislääkäri tai keuhkolääkäri eli keuhkotautien erikoislääkäri. Muita lääkäreitä, joita mahdollisesti tapaat hoitojen aikana, ovat kirurgi ja röntgenlääkäri. Lääkäreiden lisäksi tapaat joukon päteviä hoitajia ja muuta sairaalahenkilökuntaa.

Onkologi on syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri. Hän laatii keuhkosyövän tyypin ja levinneisyyden pohjalta hoitosuunnitelman, joka käydään läpi ensimmäisellä vastaanottokäynnillä.

Keuhkolääkäri on keuhkotautien erikoislääkäri. Paikkakunnasta riippuen, joko hän tai onkologi laatii keuhkosyövän tyypin ja levinneisyyden pohjalta hoitosuunnitelman, joka käydään läpi ensimmäisellä vastaanottokäynnillä.

Röntgenlääkäri tutkii potilaasta otetut röntgen- ja tietokonekuvat ja tekee niistä kirjallisen lausunnon hoitavalle lääkärille.

Kirurgi suorittaa mahdollisen leikkauksen. Leikkauksen jälkeen hän kertoo löydöksistä sekä lopullisesta diagnoosista.

Patologi tutkii leikkauksessa otetut kudos- ja solunäytteet. Näytteistä määritetään millimetrin tarkkuudella kasvaimen koko ja solutyyppi.