Keuhkosyövän täsmähoito

Keuhkosyövän täsmähoito

Keuhkosyövän lääkehoito on kehittynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Parantunut tietämys syövän biologiasta on johtanut uudentyyppisten hoitomuotojen syntyyn. Täsmähoito tähtää tiettyyn potilaan syöpäsoluissa esiintyvään ominaisuuteen, joka poikkeaa laadultaan tai määrältään terveiden solujen ominaisuudesta. Täsmähoidon kohteita etsitään potilaan kasvainnäytteestä. Se on merkittävä askel kohti personoitua eli yksilöllistettyä hoitoa. 
Täsmälääkkeet vaikuttavat molekyyleihin, joiden toiminta on välttämätöntä syöpäsolun kasvulle ja elossa pysymiselle. Täsmälääkkeiden kehitystyössä pyritään löytämään lääkeaineet, jotka vaikuttavat mahdollisimman vähän terveisiin soluihin.

Keuhkosyövän täsmähoidot voivat olla vasta-aineita tai pienimolekyylisiä lääkeaineita. Täsmälääkkeet tunnistavat tietyn kohdemolekyylin syöpäkudoksessa ja estävät sen toiminnan. Kohdemolekyylin toiminnan estämisellä pyritään pysäyttämään syöpäsolujen jakautuminen ja/tai kasvaimen kasvu.

Täsmälääkkeiden kohteiksi on valittu sellaisia molekyylejä, joiden tiedetään esiintyvän runsaana syöpäsolukossa tai jotka ovat muuten välttämättömiä syövän kasvulle. Keuhkosyövän hoidossa käytettävien täsmälääkkeiden toiminta perustuu joko verisuonten kasvun estoon tai solun kasvusignaalireittien estoon.