Yksityisyydensuojaa koskevat periaatteet

Kiitos, että vierailitte Rochen verkkopalvelussa. Yksityisyyden suojaaminen on meille tärkeää, ja mahdolliset terveyttänne koskevat tiedot ovat erityisen luottamuksellisia. Noudatamme henkilötietojanne käsitellessämme Rochen henkilötietojen suojausta koskevia tarkkoja ohjeita sekä EU:n, Sveitsin ja muiden toimintamaidemme lakeja, joilla säädellään henkilötietojen tallentamista, käyttöä ja siirtoa.

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka haluatte meille antaa. Emme välitä henkilötietojanne kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin, ellemme saa teiltä siihen nimenomaista lupaa. Saatte lisätietoja tietojen keräämisestä, käytöstä, jakamisesta ja suojaamisesta lukemalla alla olevat periaatteet.

Tietoturva

Roche suojaa henkilötietoja luvattomalta tai epäasianmukaiselta käytöltä, häviämiseltä ja tuhoutumiselta. Varmistamme tietojenne luottamuksellisuuden käyttämällä nykyaikaisia suojaustekniikoita ja varotoimia, kuten palomuureja ja salasanasuojausta. Teidän vastuullanne on kuitenkin varmistaa, että käyttämänne tietokone on asiallisesti suojattu. Ilman riittäviä suojaustoimia, kuten ajan tasalla olevaa virustorjuntaohjelmistoa ja epäilyttävien ohjelmistojen välttämistä, tietojen suojauksessa käyttämänne asetukset ja salasanat voivat päätyä luvattomasti kolmannen osapuolen käsiin.

Tietojen käyttäminen

Roche, sen tytäryhtiöt, osastot ja yritykset eri puolilla maailmaa sekä palveluntarjoajamme käyttävät meille antamianne henkilötietoja määrittämienne ohjeiden mukaan. Me valvomme ja olemme vastuussa näiden tietojen käytöstä. Jotkin tiedot tallennetaan tai käsitellään toisilla lainkäyttöalueilla (esimerkiksi Yhdysvalloissa) sijaitsevissa tietokoneissa. Näillä alueilla saattaa olla voimassa erilaisia tietosuojalakeja kuin asuinmaassanne. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että kyseisessä maassa toimiva tietojen käsittelijä suojaa tiedot asuinmaanne edellyttämällä tavalla.

Tietojen jakaminen ja siirtäminen

Roche jakaa henkilötietonne tiettyjen ulkopuolisten yritysten tai kanssamme toimivien edustajien kanssa, jotta voimme tarjota asiakaspalvelua, lähettää tuotteisiimme, palveluihimme ja tarjouksiimme liittyvää markkinointimateriaalia, tehdä teknisiä ylläpitotoimia tai toteuttaa muita liiketoimia. Saatamme jakaa tällaiset tiedot myös tytäryhtiöidemme kanssa. Kaikkien tällaisten yritysten ja edustajien on noudatettava yksityisyydensuojaa koskevia periaatteitamme.

Voimme luovuttaa henkilötietoja myös seuraavissa tilanteissa:

(a) sen sivuston liiketoiminnan myynnin, luovutuksen tai muun siirron yhteydessä, johon tiedot liittyvät
(b) valtion viranomaisten, oikeuden päätöksen tai säännösten vaatiessa
(c) jos tietoja tarvitaan yrityksen tilintarkastukseen tai valituksen tai turvallisuusuhan tutkimiseen tai ratkaisemiseen.

Ei käyttöä kolmannen osapuolen suoramarkkinointiin. Emme myy tai muuten siirrä meille verkkopalveluissamme antamianne henkilökohtaisia tietoja kolmannelle osapuolelle suoramarkkinointia varten, ellemme ole ilmoittaneet asiasta teille selkeästi ja saaneet nimenomaista lupaanne tietojenne käyttöön tällaiseen tarkoitukseen.

Sähköposti ystävälle tai työtoverille

Joillakin Rochen sivuilla voitte lähettää ystävälle tai työtoverille viestin tai linkin Rochen verkkopalveluun. Antamianne sähköpostiosoitteita käytetään tietojen lähettämiseen ystävällenne puolestanne, eikä Roche tai kolmas osapuoli kerää näitä osoitteita tai käytä niitä muihin tarkoituksiin.

Linkit muihin sivustoihin

Sivuillamme on linkkejä muihin verkkopalveluihin, joissa saattaa olla hyödyllisiä tietoja sivustomme käyttäjille. Tämä yksityisyydensuojakäytäntö ei koske tällaisia sivustoja. Saatte tietoja sivustojen yksityisyydensuojasta niiden ylläpitäjiltä.

Lapsia koskeva yksityisyydensuoja

Verkkopalvelumme on suunnattu aikuisille. Vältämme henkilötietojen keräämistä alaikäisiltä henkilöiltä ilman heidän huoltajansa etukäteistä, varmistettavissa olevaa lupaa.

Yrityksille tai ammattilaisille tarkoitettujen verkkopalvelujen käyttäjät

Jos teillä on liike- tai ammattisuhde Rocheen, voimme käyttää sivustoissamme antamianne tietoja vastataksemme kysymyksiinne ja liikesuhteemme kehittämiseen. Voimme myös jakaa tällaiset tiedot puolestamme toimivan kolmannen osapuolen kanssa.

Yksityisyydensuojaa koskevan käytännön päivitykset

Roche voi ajoittain tehdä tarkistuksia näihin verkkopalvelun yksityisyydensuojaa koskeviin periaatteisiin. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan viivytyksettä tässä sivustossa. Käyttämällä sivustoamme sen jälkeen, kun yksityisyydensuojaa koskevan käytännön muutoksista on ilmoitettu, ilmaisette suostumuksenne muutoksen jälkeen antamienne henkilötietojen käyttöön Rochen muutettujen yksityisyydensuojaperiaatteiden mukaisesti. Viestinne ohjautuu myös Roche Oy:n lääketurvayksikköön, jotta myyntiluvan haltijoina voimme huolehtia tuotteidemme lakisääteisistä lääketurvaan liittyvistä velvoitteistamme. Lääkehaittaepäilyn kyseessä ollessa voi lääketurvayksikkömme ottaa teihin yhteyttä epäilyn selvittämiseksi.

Jos toisin ei nimenomaisesti ole ilmoitettu, nämä yksityisyydensuojaperiaatteet koskevat Roche Oy:n verkkopalveluita ja astuvat voimaan 1. helmikuuta 2006.

Yhteydenotto Rocheen

Jos Teillä on kysymyksiä tai haluatte Rochen muuttavan profiilianne tai poistavan sen, kirjoittakaa meille osoitteeseen:

Roche Oy
PL 12
02180 Espoo