Diagnoosin jälkeinen tupakointi lisää keuhkosyöpään liittyviä kipuja

  • artikkelit

Keuhkosyöpäpotilailla, jotka jatkavat tupakointia diagnoosin jälkeen, kokevat myös kovempia keuhkosyöpään liittyviä kiputiloja tupakoimattomiin ja tupakoinnin lopettaneisiin potilaisiin verrattuna. Tämä selviää alkuvuodesta tehdystä amerikkalaistutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli selvittää tupakoinnin yhteyttä keuhkosyövästä kärsivien potilaiden tyypillisiin kipuihin. Tutkimukseen osallistui 900 keuhkosyöpäpotilasta, ja heistä 17 prosenttia oli jatkanut tupakointia keuhkosyöpädiagnoosin jälkeen.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että potilaat, jotka jatkoivat tupakointia vielä diagnoosin jälkeen kärsivät muita useammin kivuista ja muista keuhkosyöpään liittyvistä komplikaatioista, kuten hengenahdistuksista ja väsymyksestä. Keuhkosyöpädiagnoosin jälkeistä tupakointia on tutkittu useissa yhteyksissä myös aiemmin ja sen on todettu heikentävän muun muassa hoitojen tehoa ja potilaan elämänlaatua. Lisäksi se saattaa lisätä keuhkosyövän uusiutumisen riskiä ja lyhentää potilaan elinaikaa.

Persistent Smoking After a Diagnosis of Lung Cancer Is Associated With Higher Reported Pain Levels. M. Daniel, F. Keefe, P. Lyna, B. Peterson, J. Garst, M. Kelley, G. Bepler, L. Bastian. The Journal of Pain, Volume 10, Issue 3, Pages 323-328