Keuhkosyövän immunoterapia

Keuhkosyövän hoito on kehittynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Parantunut tietämys syövän biologiasta on johtanut uudentyyppisten hoitomuotojen syntyyn. Tutkimuksissa on etsitty keinoja, joilla elimistön oma puolustusjärjestelmä eli immuunijärjestelmä saataisiin torjumaan syöpäsoluja. Tällaisia hoitokeinoja kutsutaan immunoterapiaksi.

Normaalisti immuunijärjestelmän pitää olla hyökkäämättä omia soluja vastaan. Jotta tämä onnistuisi, immuunijärjestelmässä on tarkastuspisteitä, jossa jatkotoimet voidaan käynnistää tai katkaista.

Tarkastuspisteen toimintaan vaikuttavat lääkeaineet voivat poistaa puolustussolun tarkastuspisteestä eston, joka estää sitä hyökkäämästä syöpäsoluja vastaan. Näistä lääkeaineista käytetään nimeä tarkastuspisteen estäjät (checkpoint inhibitors). Lääkkeet muuttavat elimistön oman puolustusjärjestelmän toimintaa. Tällainen hoito kuuluu siis immunoterapiaan eli immunologiseen hoitoon.

Jokaisella potilaalla ei ole syöpäsoluissaan kyseiseen tarkastuspisteeseen sitoutuvia molekyylejä. Immunoterapian kohteita etsitään potilaan kasvaimesta otetusta näytteestä.

Katso video immunoterapiasta: