Keuhkosyövän leikkaushoito

Kuten hoitoprosessiosiossa kuvattiin, leikkaus on keuhkosyövän ainoa parantava hoitokeino. Se on suuri toimenpide ja mahdollinen vain, jos potilaan kunto sen sallii ja syövän solutyyppi varmistuu ei-pienisoluiseksi ja syöpä paikalliseksi (Stage eli levinneisyysasteet I–II). Suomen syöpärekisterin tilastojen mukaan (www.cancer.fi/syoparekisteri) vuonna 2006-2010 levinneisyysasteen I-II syöpiä oli alle 20 % kaikista tapauksista. Pienisoluisessa keuhkosyövässä leikkaushoito ei tavallisesti ole mahdollinen.

Tarve saada tietoa omasta sairaudesta on yleensä suurimmillaan juuri ennen leikkausta. Saatat miettiä, mitä leikkauksessa tapahtuu ja miten hoitoja jatketaan sen jälkeen. Jos omat voimasi eivät riitä tiedon etsimiseen, on hyvä pyytää apua läheisiltä. Oikeanlainen tieto auttaa valmistautumaan leikkaukseen ja sen jälkeen mahdollisesti tehtäviin toimenpiteisiin ja päätöksiin.

Leikkauksessa pyritään poistamaan näkyvä kasvain sekä vähintään kasvaimen sisältävä segmentti tai keuhkolohko tai koko keuhko, mikäli kasvain ulottuu useamman lohkon alueelle. Leikkauksella pyritään täydelliseen kasvaimen poistoon, kuitenkin säästävällä kirurgialla. Leikkauksen yhteydessä patologi tutkii kasvaimesta näytepalan, josta määritetään kasvaimen pahanlaatuisuus. Leikkaus on vaativa toimenpide, ja siitä toipuminen vie yleensä muutamia viikkoja tai kuukausia. Kirurgisi kertoo sinulle leikkauksen kulusta ja jatkotoimista.

Leikkauksen jälkeen sinut kutsutaan joko keuhkolääkärin tai onkologin vastaanotolle sen mukaan, kuka paikkakunnallasi hoitaa keuhkosyöpää. Keuhkolääkäri tai onkologi tutustuu patologin lausuntoon ja kirurgin tekemään leikkauskertomukseen ja tekee niiden pohjalta alustavan jatkohoitosuunnitelman. Usein tästä keskustellaan vielä uudelleen eri alojen asiantuntijalääkäreiden yhteispalaverissa.

Leikkauksen jälkeen hoitovaihtoehdot ovat sädehoito tai solunsalpaajahoito. Näillä hoidoilla pyritään tuhoamaan ne syöpäsolut, joita ei ole pystytty leikkauksella poistamaan.