Lisätietoa keuhkosyövän hoitoon käytettävistä solunsalpaajista

Lääkeaine: Doketakseli

Käyttöaiheet: Doketakselia käytetään ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidon lisäksi myös rintasyövän, eturauhassyövän, mahalaukun rauhassolukarsinooman sekä pään ja kaulan alueen syöpien hoitoon.

Annostelu: Doketakseli annostellaan joko yksin tai yhdistettynä toiseen solunsalpaajaan, esimerkiksi sisplatiiniin. Se annostellaan suonensisäisesti noin tunnin ajan kolmen viikon välein. Doketakseliannos, hoidon pituus ja sen käyttö muiden lääkevalmisteiden kanssa määräytyy keuhkosyövän tyypin mukaan.

Toimintamekanismi: Sekä normaalit että syöpäsolut tarvitsevat tuekseen rangan, joka hajoaa aina solunjakautumisen yhteydessä. Ranka kasvaa takaisin, kun solu on jakautunut. Doketakseli estää tämän tukirangan hajoamisen, ja siten myös syöpäsolujen jakautumisen. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – vaikuttaa doketakseli syöpäsolujen lisäksi myös terveisiin soluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset: Doketakselin mahdollisia haittavaikutuksia ovat muun muassa valkosolujen määrän väheneminen, anemia, raajojen puutuminen, kipu, pistely, pahoinvointi ja hiusten lähtö.

Lääkeaine: Etoposidi

Käyttöaiheet: Etoposidia käytetään pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon yhdessä platinapohjaisen solunsalpaajan, yleisimmin karboplatiinin, kanssa.

Annostelu: Etoposidi annostellaan suun kautta tai tiputuksena suoneen. Yleensä lääke otetaan kolmen viikon jakson viitenä ensimmäisenä päivänä.

Toimintamekanismi: Etoposidilla on vaikutuksia solun jakautumisyklin eri kohdissa. Osa vaikutuksista riippuu käytetystä annoksesta. Pääasiallinen vaikutus on DNA.n monistumisen estäminen. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – etoposidin vaikutukset kohdistuvat myös normaalisoluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Etoposidi on solunsalpaaja ja vaikuttaa kaikkiin jakautuviin soluihin, mm. luuytimessä, ihossa ja suolistossa. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm:

 • verisolujen lasku
 • anemia
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • ummetus
 • väsymys
 • maksan toiminnan häiriö
 • hiustenlähtö
 • ruskettuminen
 • huonovointisuus
 • ihottuma

Lääkeaine: Gemsitabiini

Käyttöaiheet: Gemsitabiini on tarkoitettu levinneen keuhkosyövän hoitoon joko yksin tai yhdistettynä muihin solunsalpaajiin. Gemsitabiinia käytetään myös virtsarakko-, haima-, rinta- ja munasarjasyövän hoitoon.

Annostelu: Gemsitabiini annostellaan suonensisäisesti tiputuksessa kolmen tai neljän viikon hoitosykleissä kunkin viikon ensimmäisenä päivänä. Tämän jälkeen pidetään viikon mittainen tauko.

Toimintamekanismi: Jotta solu voi kasvaa ja jakautua, sen on pystyttävä kahdentamaan solun sisällä oleva DNA. Gemsitabiini muodostaa yhdisteitä, jotka sitoutuvat DNA:han ja häiritsevät DNA:n muodostusta. Siten myös solunjakautuminen estyy ja syövän kasvu hidastuu. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – gemsitabiinin vaikutukset kohdistuvat myös normaalisoluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset: Gemsitabiinin mahdollisia haittavaikutuksia ovat luuydin-suppressio, ihottuma, kuumereaktiot ja influenssaa muistuttavat oireet.

Lääkeaine: Karboplatiini

Käyttöaiheet: Karboplatiini on tarkoitettu sekä pienisoluisen että ei-pienisoluinen keuhkosyövän, hoitoon joko yksin tai yhdessä muiden solunsalpaajien kanssa.

Annostelu: Karboplatiini annostellaan suonensisäisesti tiputuksessa neljän viikon välein.

Toimintamekanismi: Karboplatiini on sisplatiinin johdannainen, ja se muistuttaa sekä vaikutukseltaan että toimintamekanismiltaan sisplatiinia. Jotta solu voi kasvaa ja jakautua, sen on pystyttävä kahdentamaan solun sisällä oleva DNA. Sitoutumalla DNA:han karboplatiini estää DNA:n luennan ja kahdentumisen, ja sitä kautta myös solun jakautumisen ja syövän kasvun. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – karboplatiinin vaikutukset kohdistuvat myös normaalisoluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset: Karboplatiinin mahdollisia haittavaikutuksia ovat alhainen verihiutaleiden määrä, munuaistoksisuus, anemia sekä veren urea- ja seerumin kreatiniinipitoisuuksien kohoaminen.

Lääkeaine: Pemetreksedi

Käyttöaiheet: Pemetreksedi on tarkoitettu joko yhdessä sisplatiinin kanssa ensilinjan hoidoksi tai monoterapiana toisen linjan hoidoksi potilaille, joilla on paikallisesti levinnyt tai metastaattinen, histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä.

Pemetreksedi on tarkoitettu myös yhdessä sisplatiinin kanssa pahanlaatuisen keuhkopussin mesoteliooman hoitoon potilalle, jotka eivät ole saaneet aiempaa solunsalpaajahoitoa, ja kun leikkaushoito ei ole mahdollinen.

Annostelu: Pemetreksedi annostellaan suonensisäisesti kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi: Jotta syöpäsolu voi kasvaa ja jakautua, sen on pystyttävä muodostamaan DNA:ta. Pemetreksedi estää kolmen solunsisäisen entsyymin toiminnan, joita tarvitaan DNA:n rakennusaineiksi. Näin DNA:n muodostuminen solussa häiriintyy ja solunjakautuminen estyy. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – pemetreksedi vaikuttaa syöpäsolujen ohella myös terveisiin soluihin, esimerkiksi verisoluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset: Pemetreksedin mahdollisia haittavaikutuksia ovat muun muassa ripuli, pahoinvointi, väsymys ja ihottuma.

Lääkeaine: Sisplatiini

Käyttöaiheet: Sisplatiinia käytetään sekä pienisoluisen että ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon joko yksin tai yhdistettynä muihin solunsalpaajiin.

Annostelu: Sisplatiini annostellaan suonensisäisesti joko yksin tai yhdistettynä muiden solunsalpaajien kanssa. Suonensisäinen infuusio voidaan antaa joko kertainfuusiona 3-4 viikon välein tai päivittäin viiden päivän ajan 3–4 viikon välein.

Toimintamekanismi: Jotta solu voi kasvaa ja jakautua, sen on pystyttävä muodostamaan DNA:ta. Sitoutumalla DNA:han sisplatiini estää DNA:n luennan ja kahdentumisen ja hankaloittaa solun jakautumista. Koska myös elimistön normaalit solut jakutuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – sisplatiinin vaikutukset kohdistuvat myös normaalisoluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset: Sisplatiinin mahdollisia haittavaikutuksia ovat pahoinvointi ja yleensä ohimenevä munuaisvaurio. Lisäksi sisplatiini voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä ja joskus keskushermosto-oireita.

Lääkeaine: Vinorelbiini

Käyttöaiheet: Vinorelbiini on tarkoitettu ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon siten, että se yhdistetty muihin sytostaatteihin. Vinorelbiinia käytetään myös pitkälle edenneen rintasyövän hoitoon.

Annostelu: Vinorelbiini voidaan annostella joko suonensisäisesti tiputuksessa tai suun kautta otettavana tablettina.

Toimintamekanismi: Solunjakautumisen yhteydessä jakaantuva solu tarvitsee koneiston, jonka avulla yhdestä solusta muodostuneet kaksi tytärsolua erotetaan toisistaan. Vinorelbiini estää tämän koneiston muodostumisen ja siten myös syöpäsolujen jakautumisen. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – vaikuttaa vinorelbiini syöpäsolujen lisäksi myös terveisiin soluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset: Vinorelbiinin mahdollisia haittavaikutuksia ovat anemia, pahoinvointi, hiusten lähtö ja väsymys.

Lääkeaine: Paklitakseli

Käyttöaiheet: Paklitakseli on tarkoitettu edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon siten, että se yhdistetty platinajohdokseen sisplatiiniiin.

Annostelu: Paklitakseli annostellaan suonensisäisesti tiputuksessa.

Toimintamekanismi: Solunjakautumisen yhteydessä jakaantuva solu tarvitsee koneiston, jonka avulla yhdestä solusta muodostuneet kaksi tytärsolua erotetaan toisistaan. Paklitakseli estää tämän koneiston muodostumisen ja siten myös syöpäsolujen jakautumisen. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – vaikuttaa paklitakseli syöpäsolujen lisäksi myös terveisiin soluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Paklitakseli on solunsalpaaja ja vaikuttaa elimistön kaikkiin jakautuviin soluihin. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm:

 • tartunta-alttius
 • verisolujen lasku
 • anemia
 • yliherkkyysreaktio, mm. punastuminen, ihottuma
 • tuntomuutokset raajoissa
 • verenpaineen lasku
 • hiustenlähtö
 • ripuli
 • oksentelu
 • pahoinvointi
 • limakalvotulehdus

Lääkeaine: Topotekaani

Käyttöaiheet: Topotekaania käytetään pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun tauti on edennyt ensilinjan hoidon aikana.

Annostelu: Topotekaani annostellaan suun kautta. Lääke otetaan kolmen viikon jakson viitenä ensimmäisenä päivänä.

Toimintamekanismi: Jotta solu voi kasvaa ja jakautua, sen on pystyttävä muodostamaan perintötekijöiden molekyyliä DNA:ta. Estämällä DNA:n monistumisessa tarvittavaa entsyymiä topotekaani aiheuttaa DNA:n katkoksia ja estää siten solun jakautumista. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – topotekaanin vaikutukset kohdistuvat myös normaalisoluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Topotekaani on solunsalpaaja ja vaikuttaa kaikkiin jakautuviin soluihin, mm. luuytimessä, ihossa ja suolistossa. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm:

 • kuumeinen valkosolujen lasku
 • verisolujen lasku
 • verenvuoto liittyen verihiutaleiden laskuun
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • ripuli
 • väsymys
 • hiustenlähtö
 • ruokahaluttomuus
 • tartunta-alttius
 • yliherkkyysreaktio, mm. ihottuma