Keuhkosyövän täsmähoito

Keuhkosyövän lääkehoito on kehittynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Parantunut tietämys syövän biologiasta on johtanut uudentyyppisten hoitomuotojen syntyyn. Täsmähoito tähtää tiettyyn potilaan syöpäsoluissa esiintyvään ominaisuuteen, joka poikkeaa laadultaan tai määrältään terveiden solujen ominaisuudesta. Täsmähoidon kohteita etsitään potilaan kasvainnäytteestä. Se on merkittävä askel kohti personoitua eli yksilöllistettyä hoitoa.

Täsmälääkkeet vaikuttavat molekyyleihin, joiden toiminta on välttämätöntä syöpäsolun kasvulle ja elossa pysymiselle. Täsmälääkkeiden kehitystyössä pyritään löytämään lääkeaineet, jotka vaikuttavat mahdollisimman vähän terveisiin soluihin.

Keuhkosyövän täsmähoidot voivat olla vasta-aineita tai pienimolekyylisiä lääkeaineita. Täsmälääkkeet tunnistavat tietyn kohdemolekyylin syöpäkudoksessa ja estävät sen toiminnan. Kohdemolekyylin toiminnan estämisellä pyritään pysäyttämään syöpäsolujen jakautuminen ja/tai kasvaimen kasvu.

Täsmälääkkeiden kohteiksi on valittu sellaisia molekyylejä, joiden tiedetään esiintyvän runsaana syöpäsolukossa tai jotka ovat muuten välttämättömiä syövän kasvulle. Keuhkosyövän hoidossa käytettävien täsmälääkkeiden toiminta perustuu joko verisuonten kasvun estoon tai solun kasvusignaalireittien estoon.

Tällä hetkellä varsinkin adenokarsinoomissa on tunnistettu geenimutaatiota eli geenivirheitä, jotka vaikuttavat syövän kasvuun. Geenivirheiden vuoksi soluissa syntyy väärin toimivia proteiineja, jotka aiheuttavat syövän pakottamalla solut jakautumaan hallitsemattomasti. Joitakin virheellisesti toimivia proteiineja pystytään estämään täsmälääkkeillä. Sen vuoksi tämän alatyypin kasvaimista määritetään jotkin mutaatiot mm. EGFR ja ALK mutaatiot. Hankalissa tapauksissa näytteet saatetaan ottaa leikkauksella.

Keuhkosyövän immunoterapia

• Tutkimuksissa on etsitty keinoja, joilla elimistön oma puolustusjärjestelmä eli immuunijärjestelmä saataisiin torjumaan syöpäsoluja. Tällaisia hoitokeinoja kutsutaan immunoterapiaksi.
• Lisätietoa keuhkosyövän immunoterapiasta löydät täältä.

Kasvusignaalireittien esto

• Keuhkosyövän synnyssä perimän vauriot eli mutaatiot horjuttavat solun normaalia toimintaa ja luovat edellytykset syövän synnylle.
• Mutaatioiden seurauksena syntyvien virheellisten reseptorien toimintaa estämään on kehitetty täsmälääkkeitä. Löydät niistä lisätietoa täältä.

Verisuonten kasvun esto

• Syöpäkasvaimen kasvu edellyttää toimivaa verisuoniverkostoa. Kun verisuonten kasvu syöpäkasvaimeen estetään, kasvain alkaa kärsiä hapen ja ravinnon puutteesta, jolloin sen kasvu pysähtyy tai hidastuu.
• Verisuonten kasvun esto on tällä hetkellä yksi tutkituimmista biologisista hoitomuodoista, lisätietoa niistä löydät täältä.

Lisätietoa keuhkosyövän hoitoon käytettävistä täsmälääkkeistä löydät täältä.