Keuhkosyövän immunoterapia:

Lääkeaine: Atetsolitsumabi

Käyttöaiheet: Atetsolitsumabi on tarkoitettu paikallisesti edennyttä tai metastasoitunutta ei-pienisoluista keuhkosyöpää (NSCLC) sairastavien aikuispotilaiden hoitoon aiemman solunsalpaajahoidon jälkeen. Jos kasvaimessa on EGFR-geenin aktivoiva mutaatio tai ALK-positiivinen mutaatio, potilaalle on pitänyt antaa myös niihin kohdennettua hoitoa ennen atetsolitsumabin antamista.

Annostelu: Atetsolitsumabi annostellaan suoneen kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi: Useat syöpäsolut muuntuvat siten, että ne välttävät elimistön puolustusreaktiot. Puolustusjärjestelmän T-soluissa PD-1-reseptorin vuorovaikutus PD-L1-valkuaisen kanssa on eräs reaktiota hillitsevä mekanismi. Syöpäsolut alkavat ilmentää runsaasti PD-L1:ä ja välttävät T-solujen puolustusreaktion. Atetsolitsumabi on vasta-aine, joka sitoo PD-L1:n. Puolustusjärjestelmän T-solut saavat tilaisuuden reagoida syöpäsoluja vastaan. Atetsolitsumabi on (anti-PD-L1) immunoterapia.

Mahdolliset haittavaikutukset:

 • Muiden muassa
 • uupumus
 • vähentynyt ruokahalu
 • pahoinvointi
 • hengenahdistus
 • ripuli
 • ihottuma
 • kuume
 • oksentelu
 • nivelkipu
 • voimattomuus
 • kutina

Hoitava lääkäri tauottaa tai lopettaa lääkkeen, jos ilmaantuu jonkin elimen immuunivälitteinen tulehdus.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Lääkeaine: Nivolumabi

Käyttöaiheet: Nivolumabi on tarkoitettu paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen keuhkosyövän hoitoon aikuispotilailla, jotka ovat saaneet aiempaa syöpälääkitystä.

Annostelu: Nivolumabi annostellaan tiputuksessa suoneen kahden viikon välein.

Toimintamekanismi: Normaalisti elimistön puolustusjärjestelmän ei pidä toimia omia soluja vastaan. Sen varmistamiseksi puolustussoluissa on pintamolekyylejä, jotka toimivat tarkastuspisteinä, jatketaanko puolustusreaktiota vai ei. Tarkastuspisteen toimintaa estävällä lääkkeellä kasvaimessa olevat puolustussolut voivat toimia syöpäsoluja vastaan. Nivolumabi on lääke, joka estää T-solujen PD-1 tarkastuspisteen toimintaa. Sen seurauksena kasvaimessa olevat T-solut voivat toimia syöpäsoluja vastaan. Nivolumabi vaikuttaa ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaan, eli se on (anti-PD-1) immunoterapia.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Nivolumabin vakavimmat haittavaikutukset syntyvät samalla mekanismilla, mutta T-solujen puolustusreaktio kohdistuukin terveisiin soluihin. Oireet riippuvat siitä, missä elimessä reaktiota tapahtuu.

Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm.

 • ylähengitystieinfektio
 • valkosolujen lasku
 • tiputukseen liittyvä ihoreaktio, yliherkkyys
 • kilpirauhasen toiminnan muutokset
 • verensokerin nousu
 • ruokahalun väheneminen
 • ääreishermojen toiminnan muutos
 • päänsärky
 • heitehuimaus
 • kohonnut verenpaine
 • ripuli
 • pahoinvointi
 • ihottuma
 • tuki- ja liikuntaelimistön kivut
 • uupumus
 • muutokset veriarvoissa, mm. maksaentsyymeissä

 

Lääkeaine: Pembrolitsumabi

Käyttöaiheet: Pembrolitsumabilla hoidetaan mm. ei-pienisoluista keuhkosyöpää. Ensimmäisenä syöpälääkkeenä (ensilinjassa) sitä voidaan käyttää, jos kasvainnäytteen soluissa ei ole EGFR- eikä ALK-mutaatioita, ja solut ilmentävät PD-L1:ä riittävän paljon (tumour proportion score ≥ 50 %). Aiemman solunsalpaajahoidon jälkeen sitä käytetään paikallisesti edenneessä tai etäpesäkkeisessä ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä, jos kasvainsolut ilmentävät PD-L1:ä (TPS on ≥ 1 %).

Annostelu: Pembrolitsumabi annostellaan tiputuksessa suoneen kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi: Normaalisti elimistön puolustusjärjestelmän ei pidä toimia omia soluja vastaan. Sen varmistamiseksi puolustussoluissa on pintamolekyylejä, jotka toimivat tarkastuspisteinä, jatketaanko puolustusreaktiota vai ei. Tarkastuspisteen toimintaa estävällä lääkkeellä kasvaimessa olevat puolustussolut voivat toimia syöpäsoluja vastaan.

Pembrolitsumabi on lääke, joka estää T-solujen PD-1 tarkastuspisteen toimintaa. Sen seurauksena kasvaimessa olevat T-solut voivat toimia syöpäsoluja vastaan. Pembrolitsumabi vaikuttaa ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaan, eli se on (anti-PD-1) immunoterapia.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Pembrolitsumabin vakavimmat haittavaikutukset syntyvät samalla mekanismilla, mutta T-solujen puolustusreaktio kohdistuukin terveisiin soluihin. Oireet riippuvat siitä, missä elimessä reaktiota tapahtuu. Suurin osa haittavaikutuksista häviää niiden hoidon aloittamisen ja pembrolitsumabin lopettamisen jälkeen.

Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm.

 • väsymys
 • kutina
 • ihottuma
 • ripuli
 • pahoinvointi
 • anemia
 • tiputukseen liittyvä yliherkkyysreaktio
 • kilpirauhasen toiminnan muutos
 • heitehuimaus
 • päänsärky
 • makuhäiriö
 • kuivasilmäisyys
 • keuhkon autoimmuunitulehdus l. pneumoniitti
 • vaikea ihoreaktio
 • tuki- ja liikuntaelimistössä ilmenevät tulehdukset ja kivut
 • turvotus
 • kuume
 • muutokset veriarvoissa, mm. maksaentsyymeissä

Kasvusignaalireittien esto:

Lääkeaine: Afatinibi

Käyttöaiheet: Afatinibi on tarkoitettu edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun

 • kasvainsoluissa on aktivoiva EGFR-mutaatio ja jos lääkkeisiin ei ole aikaisemmin kuulunut EGFR:n tyrosiinikinaasin estäjiä
 • syöpä on levyepiteeliperäinen ja edennyt platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai jälkeen.

Annostelu: Afatinibi annostellaan suun kautta kerran päivässä.

Toimintamekanismi: Useissa syövissä Erb-reitin tyrosiinikinaasireseptorit ovat merkityksellisiä syöpäsolujen jakautumiselle. Joidenkin syöpäsolujen perimässä syntyy solunjakautumista kiihdyttäviä EGFR-mutaatioita. Afatinibi salpaa niitä ja muita Erb-reitin tyrosiinikinaasireseptoreja. Afatinibi on eräs kasvaimen tiettyyn ominaisuuteen kohdennettu eli täsmähoito.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Muiden muassa

 • ripuli
 • ihottuma
 • kynsimuutokset
 • aurinkoyliherkkyys
 • ruokahalun heikkeneminen
 • nenäverenvuoto
 • suutulehdus
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • keuhkotulehdus
 • maksan vajaatoiminta
 • silmän sarveiskalvon tulehdus

Lääkeaine: Alektinibi

Käyttöaiheet: Alektinibi on tarkoitettu edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun syöpäsoluissa on ALK-uudelleenjärjestymä.

Annostelu: Alektinibi annostellaan suun kautta kahdesti päivässä.

Toimintamekanismi: Joidenkin syöpäsolujen perimässä syntyy solunjakautumista kiihdyttävä EML4-ALK-uudelleenjärjestymä. Alektinibi salpaa tämän geenin koodaaman tyrosiinikinaasireseptorin. Näiden syöpäsolujen jakautuminen estyy. Verenkierrosta alektinibi jakautuu myös veri-aivoesteen läpi. Se vaikuttaa myös aivojen etäpesäkkeissä.

Mahdolliset haittavaikutukset:

 • ummetus
 • turvotus
 • lihassärky
 • pahoinvointi
 • ihottuma
 • ripuli
 • anemia
 • maksa-arvojen nousu
 • oksentelu
 • näköhäiriöt
 • kreatiniinin nousu
 • valoyliherkkyys

Hoitava lääkäri harkitsee annoksen pienentämistä tai lopetusta etenkin, jos ilmaantuu

 • keuhkotulehdus
 • maksa-arvojen nousu
 • sydämen harvalyöntisyys
 • munuaisten vajaatoiminta

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Lääkeaine: Erlotinibi

Käyttöaiheet: Kasvusignaalireittien estäjä.

Erlotinibiä voidaan käyttää:

 • Ensimmäisen vaiheen hoitona paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon potilaille, joilla on aktivoivia EGFR-mutaatioita.
 • Toisessa vaiheessa paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitona, eli silloin, kun vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi.
 • Ylläpitohoitona paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon potilaille, joiden taudin eteneminen on pysähtynyt ensilinjassa annetun neljän syklin platinapohjaisen standardihoidon jälkeen.

Annostelu: Erlotinibi on kerran päivässä suun kautta annosteltava tablettimuotoinen lääke.

Arvioitessa potilaiden sopivuutta erlotinibihoitoon 1. vaiheen aikana kasvaimesta tehdään EGFR-määritys. Myöhempien vaiheiden hoitona erlotinibiä voidaan käyttää kaikille potilaille EGFR-tuloksista riippumatta.

Toimintamekanismi: Yksi syöpäsoluille ominainen piirre on niiden hallitsematon ja nopea lisääntyminen. Syöpäsolujen lisääntyminen johtuu solujen pinnalla olevien proteiinien eli valkuaisaineiden normaalia aktiivisemmasta toiminnasta. Erlotinibi on täsmälääke, joka sitoutuu syöpäsolujen pinnalla olevien proteiinien (EGFR) solunsisäiseen osaan ja estää niiden toimintaa. Erlotinibi annostellaan sellaisella pitoisuudella, että se estää sekä sellaista EGFR-proteiinia, jossa ei havaita geenivirheitä, että myös tehokkaasti mutatoitunutta EGFR-proteiinia. Erlotinibin vaikutuksesta syöpäsolujen lisääntyminen ja kasvu hidastuvat.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat:

 • infektio
 • ruokahaluttomuus, laihtuminen
 • masennus
 • päänsärky
 • ihon tuntoaistin muutokset tai puutuminen raajoissa
 • hengitysvaikeudet, yskä
 • pahoinvointi
 • suun ärsytys
 • vatsakipu, ruoansulatusvaivat, ilmavaivat
 • epänormaalit arvot maksan toimintaa mittaavissa verikokeissa
 • kutina, ihon kuivuminen, hiustenlähtö
 • väsymys, kuume, jäykkyys.
 • Ihottumaa saattaa esiintyä tai se pahenee ihoalueilla, jotka altistuvat auringonvalolle. Auringossa suositellaan käytettäväksi suojaavia vaatteita ja/tai esimerkiksi mineraalipohjaista aurinkovoidetta.

Lääkeaine: Gefitinibi

Käyttöaiheet: Kasvusignaalireittien estäjä. Gefitinibi on tarkoitettu paikallisesti edenneen tai metastaattisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon vain niille aikuisille potilaille, joiden kasvaimessa on aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita.

Arvioitaessa potilaiden sopivuutta gefitinibihoitoon kasvaimesta tehdään EGFR-määritys.

Annostelu: Gefitinibi on kerran päivässä suun kautta annosteltava tablettimuotoinen lääke.

Toimintamekanismi: Yksi syöpäsoluille ominainen piirre on niiden hallitsematon ja nopea lisääntyminen. Syöpäsolujen lisääntyminen johtuu solujen pinnalla olevien proteiinien eli valkuaisaineiden normaalia aktiivisemmasta toiminnasta. Gefitinibi on täsmälääke, joka sitoutuu syöpäsolujen pinnalla olevien proteiinien (EGFR) solunsisäiseen osaan ja estää niiden toimintaa. Gefitinibi annostellaan sellaisella pitoisuudella, että se estää tehokkaasti mutatoitunutta EGFR-proteiinia. Gefitinibin vaikutuksesta syöpäsolujen lisääntyminen ja kasvu hidastuvat.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Lääkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat:

 • ripuli
 • oksentelu
 • pahoinvointi
 • ruokahaluttomuus
 • voimattomuus
 • kuiva, punoittava tai aristava suu
 • veren maksa-arvojen suureneminen (alaniiniaminotransferaasi)
 • ihoreaktiot, kuten aknetyyppinen ihottuma, johon voi joskus liittyä kutinaa ja ihon kuivumista ja/tai halkeilua.

Lääkeaine: Kritsotinibi

Käyttöaiheet: Kasvusignaalireittien estäjä. Kritsotinibi on tarkoitettu aikuisille aiemmin hoidetun edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun kasvain on positiivinen anaplastisen lymfoomakinaasin (ALK) suhteen.

Arvioitaessa potilaiden sopivuutta kritsotinibihoitoon kasvaimesta tehdään ALK-määritys.

Annostelu: Kritsotinibi on kaksi kertaa päivässä suun kautta annosteltava kapselimuotoinen lääke.

Toimintamekanismi: Kritsotinibi on täsmälääke, joka estää ALK-proteiinin toimintaa ALK-positiivisissa keuhkosyöpäsoluissa. ALK-proteiinin toimintaa estämällä voidaan estää pahanlaatuisten solujen jakautumista ja syövän leviämistä.

Lääkkeen yleisimpiä haittavaikutuksia ovat näköhäiriöt. Mahdolliset muut haittavaikutukset ovat:

 • poikkeavat arvot maksan toimintaa mittaavissa verikokeissa
 • vaikutukset näkökykyyn (valonvälähdysten näkeminen, hämärtynyt näkö ja kahtena näkeminen)
 • neuropatia (nivelten, raajojen tai lihasten tunnottomuus, pistely tai kihelmöinti)
 • heitehuimaus
 • väsymys
 • turvotus (liiallinen neste kudoksissa, mistä aiheutuu käsien ja jalkojen turpoamista)
 • mahavaivat, kuten pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus ja ruokatorven häiriöt
 • ruokahalun heikkeneminen
 • makuaistin muutokset
 • ihottuma.

Lääkeaine: Osimertinibi

Käyttöaiheet: Aikuispotilaiden paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC), jossa on epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR) T790M-mutaatio.

Annostelu: Osimertinibi annostellaan suun kautta kerran vuorokaudessa.

Toimintamekanismi: Joidenkin syöpäsolujen perimässä syntyy solunjakautumista kiihdyttävä mutaatio geenissä, joka koodaa epidermaalisen kasvutekijän reseptoria (EGFR). Osimertinibi salpaa palautumattomasti tietyn mutaation (T790M) tuottamaa EGFR:a. Osimertinibi vaikuttaa myös keskushermoston etäpesäkkeisiin.

Mahdolliset haittavaikutukset mm.:

 • alentunut valkosolujen määrä
 • alentunut neutrofiilisten valkosolujen määrä
 • alentunut verihiutaleiden määrä
 • ripuli
 • ihottuma
 • kuiva iho
 • kynsivallintulehdus
 • kutina
 • suutulehdus
 • interstitiaalinen keuhkosairaus

Hoitava lääkäri harkitsee annostelun keskeyttämistä, jos potilaalle ilmaantuu:

 • interstitiaalinen keuhkosairaus
 • sydämen vajaatoiminta
 • silmän sarveiskalvon tulehdus

Lääkeaine: Seritinibi

Käyttöaiheet: Kasvusignaalireittien estäjä. Seritinibi on tarkoitettu aikuisille aiemmin hoidetun edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun kasvain on positiivinen anaplastisen lymfoomakinaasin (ALK) suhteen ja hoidettu aiemmin kritsotinibilla. Arvioitaessa potilaiden sopivuutta seritinibihoitoon kasvaimesta tehdään ALK-määritys.

Annostelu: Seritinibi on kaksi kertaa päivässä suun kautta annosteltava kapselimuotoinen lääke.

Toimintamekanismi: Seritinibi on täsmälääke, joka estää ALK-proteiinin toimintaa ALK-positiivisissa keuhkosyöpäsoluissa. ALK-proteiinin toimintaa estämällä voidaan estää pahanlaatuisten solujen jakautumista ja syövän leviämistä.

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset liittyvät ruoansulatuselimiin.

Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm:

 • ripuli
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • väsymys
 • vatsakipu
 • ruokahalun heikkeneminen
 • ummetus
 • anemia
 • ihottuma
 • veren kreatiniiniarvon nousu
 • ruokatorven oireet
 • QT-ajan piteneminen sydänfilmissä

Verisuonten kasvun esto:

Lääkeaine: Bevasitsumabi

Käyttöaiheet: Verisuonten kasvun estäjä. Bevasitsumabi on tarkoitettu levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon yhdessä platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa. Sitä voidaan käyttää, kun tauti on histologialtaan pääosin muu kuin levyepiteeliperäinen tauti. Bevasitsumabia käytetään myös muiden levinneiden syöpien, kuten rintasyövän, suolistosyövän ja munuaissyövän hoidossa yhdessä solunsalpaajien kanssa.

Annostelu: Bevasitsumabi annostellaan suonensisäisesti sairaalassa solunsalpaajahoitojen yhteydessä kahden tai kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi: Syöpäkasvain ei kasva ilman omaa verisuonitusta juuri nuppineulan päätä suuremmaksi. Verisuonet tuovat kasvaimelle happea ja ravinteita kasvua varten. Tämän vuoksi syöpäsolut erittävät usein verisuonten kasvutekijää (VEGF), joka houkuttelee paikalle uusia verisuonia.

Bevasitsumabi on biologinen vasta-ainelääke, joka tunnistaa syöpäsolun erittämän VEGF-kasvutekijän ja sitoutuu siihen. Sitoutumisen seurauksena VEGF:n aktiivisuus laskee, kasvaimen verisuonitus vähenee, jäljellä olevat verisuonet normalisoituvat ja uusien verisuonien muodostuminen estyy. Bevasitsumabin vaikutus kohdistuu suurilta osin vain syöpäkasvaimeen.

Mahdolliset haittavaikutukset: Bevasitsumabin mahdollisia haittavaikutuksia ovat kohonnut verenpaine, nenäverenvuodot ja virtsan proteiinipitoisuuden lisääntyminen. Hoidolla voi myös olla vaikutusta haavojen paranemiseen.