Käyttöaiheet: Nivolumabi on tarkoitettu paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen keuhkosyövän hoitoon aikuispotilailla, jotka ovat saaneet aiempaa syöpälääkitystä.

Annostelu: Nivolumabi annostellaan tiputuksessa suoneen kahden viikon välein.

Toimintamekanismi: Normaalisti elimistön puolustusjärjestelmän ei pidä toimia omia soluja vastaan. Sen varmistamiseksi puolustussoluissa on pintamolekyylejä, jotka toimivat tarkastuspisteinä, jatketaanko puolustusreaktiota vai ei. Tarkastuspisteen toimintaa estävällä lääkkeellä kasvaimessa olevat puolustussolut voivat toimia syöpäsoluja vastaan. Nivolumabi on lääke, joka estää T-solujen PD-1 tarkastuspisteen toimintaa. Sen seurauksena kasvaimessa olevat T-solut voivat toimia syöpäsoluja vastaan. Nivolumabi vaikuttaa ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaan, eli se on (anti-PD-1) immunoterapia.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Nivolumabin vakavimmat haittavaikutukset syntyvät samalla mekanismilla, mutta T-solujen puolustusreaktio kohdistuukin terveisiin soluihin. Oireet riippuvat siitä, missä elimessä reaktiota tapahtuu.

Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm.

 • ylähengitystieinfektio
 • valkosolujen lasku
 • tiputukseen liittyvä ihoreaktio, yliherkkyys
 • kilpirauhasen toiminnan muutokset
 • verensokerin nousu
 • ruokahalun väheneminen
 • ääreishermojen toiminnan muutos
 • päänsärky
 • heitehuimaus
 • kohonnut verenpaine
 • ripuli
 • pahoinvointi
 • ihottuma
 • tuki- ja liikuntaelimistön kivut
 • uupumus
 • muutokset veriarvoissa, mm. maksaentsyymeissä