Käyttöaiheet: Karboplatiini on tarkoitettu sekä pienisoluisen että ei-pienisoluinen keuhkosyövän, hoitoon joko yksin tai yhdessä muiden solunsalpaajien kanssa.

Annostelu: Karboplatiini annostellaan suonensisäisesti tiputuksessa neljän viikon välein.

Toimintamekanismi: Karboplatiini on sisplatiinin johdannainen, ja se muistuttaa sekä vaikutukseltaan että toimintamekanismiltaan sisplatiinia. Jotta solu voi kasvaa ja jakautua, sen on pystyttävä kahdentamaan solun sisällä oleva DNA. Sitoutumalla DNA:han karboplatiini estää DNA:n luennan ja kahdentumisen, ja sitä kautta myös solun jakautumisen ja syövän kasvun. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – karboplatiinin vaikutukset kohdistuvat myös normaalisoluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset: Karboplatiinin mahdollisia haittavaikutuksia ovat alhainen verihiutaleiden määrä, munuaistoksisuus, anemia sekä veren urea- ja seerumin kreatiniinipitoisuuksien kohoaminen.