Käyttöaiheet: Pemetreksedi on tarkoitettu joko yhdessä sisplatiinin kanssa ensilinjan hoidoksi tai monoterapiana toisen linjan hoidoksi potilaille, joilla on paikallisesti levinnyt tai metastaattinen, histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä.

Pemetreksedi on tarkoitettu myös yhdessä sisplatiinin kanssa pahanlaatuisen keuhkopussin mesoteliooman hoitoon potilalle, jotka eivät ole saaneet aiempaa solunsalpaajahoitoa, ja kun leikkaushoito ei ole mahdollinen.

Annostelu: Pemetreksedi annostellaan suonensisäisesti kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi: Jotta syöpäsolu voi kasvaa ja jakautua, sen on pystyttävä muodostamaan DNA:ta. Pemetreksedi estää kolmen solunsisäisen entsyymin toiminnan, joita tarvitaan DNA:n rakennusaineiksi. Näin DNA:n muodostuminen solussa häiriintyy ja solunjakautuminen estyy. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – pemetreksedi vaikuttaa syöpäsolujen ohella myös terveisiin soluihin, esimerkiksi verisoluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset: Pemetreksedin mahdollisia haittavaikutuksia ovat muun muassa ripuli, pahoinvointi, väsymys ja ihottuma.