Käyttöaiheet: Sisplatiinia käytetään sekä pienisoluisen että ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon joko yksin tai yhdistettynä muihin solunsalpaajiin.

Annostelu: Sisplatiini annostellaan suonensisäisesti joko yksin tai yhdistettynä muiden solunsalpaajien kanssa. Suonensisäinen infuusio voidaan antaa joko kertainfuusiona 3-4 viikon välein tai päivittäin viiden päivän ajan 3–4 viikon välein.

Toimintamekanismi: Jotta solu voi kasvaa ja jakautua, sen on pystyttävä muodostamaan DNA:ta. Sitoutumalla DNA:han sisplatiini estää DNA:n luennan ja kahdentumisen ja hankaloittaa solun jakautumista. Koska myös elimistön normaalit solut jakutuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – sisplatiinin vaikutukset kohdistuvat myös normaalisoluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset: Sisplatiinin mahdollisia haittavaikutuksia ovat pahoinvointi ja yleensä ohimenevä munuaisvaurio. Lisäksi sisplatiini voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä ja joskus keskushermosto-oireita.