Syövän hoito on eräs nopeimmin kehittyvistä lääketieteen alueista, ja syöpäsairauksiin on viime vuosina kehitetty yhä parempia ja tehokkaampia lääkkeitä. Tästä osiosta löydät tietoa keuhkosyövän hoitomenetelmistä ja hoitojen mahdollisista haittavaikutuksista.

Jokaisen potilaan sairaus on yksilöllinen, ja sen vuoksi hoito, joka tehoaa yhdelle potilaalle, ei välttämättä tehoa toiselle. Tästä johtuen keuhkosyövän hoito räätälöidäänkin jokaiselle potilaalle aina yksilöllisesti. Syövän hoitoon on olemassa useita eri vaihtoehtoja, ja niiden avulla pyritään joko parantamaan syöpä kokonaan, pidentämään elinaikaa tai vähentämään syövän aiheuttamia oireita.

Viime vuosien kehitysaskeleista huolimatta kaikkia keuhkosyöpiä ei pystytä parantamaan. Oikealla lääkevalinnalla on usein kuitenkin mahdollista vaikuttaa myös levinneeseen tautiin siten, että syöpäkasvain joko lakkaa kasvamasta tai pienenee. Tällaista hoitoa kutsutaan palliatiiviseksi eli oireenmukaiseksi hoidoksi. Palliatiivisen hoidon ensisijainen tavoite on hidastaa taudin etenemistä ja lievittää sen aiheuttamia oireita.

Ajan mittaan syöpä voi muuttua vastustuskykyiseksi jotain tiettyä hoitomenetelmää vastaan. Hoidon teho heikkenee ja kasvain jatkaa kasvuaan. Tällöin on hyvä pohtia yhdessä lääkärin kanssa mahdollisia jatkotoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pysäyttää uudestaan keuhkosyövän eteneminen.

Eri hoitomenetelmät eroavat toisistaan esimerkiksi toteuttamistavaltaan ja haittavaikutuksiltaan. Jotkut lääkkeet annetaan sairaalassa, kun taas toiset lääkkeet on mahdollista ottaa kotona. Tarkastele omaa tilannettasi ja pyri yhdessä lääkärisi kanssa löytämään juuri sinulle parhaiten sopiva hoitomuoto.

Sinun on hyvä tietää, että suomalaiset syöpäpotilaat saavat erinomaista hoitoa. Syövän hoitotulokset ovat Suomessa sekä eurooppalaisittain että maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. Olet siis hyvissä käsissä ja saat korkeatasoista hoitoa.

Suomessa on suuri joukko keuhkosyövän hoitoon erikoistuneita lääkäreitä. Koulutus syöpälääkäriksi kestää keskimäärin 12 vuotta, joten lääkärisi on todellinen alansa asiantuntija.

Hoitojen suunnittelusta vastaa hoitotiimi, jossa potilaalla on tärkeä osa. Suunnitteluvaiheessa potilaan mielipidettä kuunnellaan tarkoin, ja se vaikuttaa hoitomenetelmän valintaan.

Syövänhoito kehittyy jatkuvasti ja sairaus yleistyy, joten myös potilaiden tiedontarve kasvaa. Luotettava tieto sairaudesta helpottaa ja antaa valmiudet keskustella lääkärin kanssa omaan sairauteen ja sen hoitoon liittyvistä asioista.