Mitkä ovat keuhkosyövän päätyypit?

Lääketieteen kehittyessä eri syöpätyyppeihin kehitetään eri hoitomenetelmiä. Keuhkosyöpä jaetaan kahteen päätyyppiin sen perusteella, miltä syöpä näyttää mikroskoopilla tarkasteltuna. Päätyypit ovat ei-pienisoluinen ja pienisoluinen keuhkosyöpä.

Noin 85 % keuhkosyövistä on ei-pienisoluisia ja 15 % pienisoluisia. Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä jaetaan alatyyppeihin niille luonteenomaisten solujen mukaan. Ei-pienisoluisen keuhkosyövän tärkeimmät alatyypit ovat rauhassolusyöpä (adenokarsinooma), levyepiteelisyöpä (epidermoidikarsinooma) ja suurisoluinen keuhkosyöpä.

Rauhassolusyöpä on keuhkosyövän alatyypeistä nykyään tavallisin. Suurin osa rauhassolusyövistä todetaan tupakoineilla, mutta se voi iän myötä puhjeta myös tupakoimattomalle. Rauhassolusyövässä nähdään erilaisia kasvutapoja, joihin liittyy erilainen taudinkulku. Esimerkiksi iäkkäällä tupakoimattomalla ilmateitä pitkin leviävä rauhassolusyöpä on hidaskulkuinen ja paremman ennusteen tauti kuin tupakoivan keski-ikäisen kasvaimina kasvava rauhassolusyöpä, jossa havaitaan verenkierron välityksellä levinneitä etäpesäkkeitä.

Levyepiteelisyöpä kasvaa keuhkokudoksessa tai lähellä suuria keuhkoputkia. Tällä syöpätyypillä on myös taipumus lähettää etäpesäkkeitä, mutta yleensä hieman myöhäisemmässä vaiheessa kuin rauhassolusyövällä.

Suurisoluinen keuhkosyöpä on harvinaisempi ei-pienisoluisen keuhkosyövän alatyyppi. Kasvain suurenee nopeasti ja leviää usein sairauden varhaisessa vaiheessa.

Ei-pienisoluisten keuhkosyöpien hoitona voidaan käyttää leikkausta, lääkehoitoa ja sädehoitoa. Parhaan hoidon valinta riippuu keuhkosyövän alatyypistä ja levinneisyydestä. Hoitoja käytetään yksilöllisinä yhdistelminä.

Pienisoluinen keuhkosyöpä lähettää etäpesäkkeitä eli metastasoi yleensä jo taudin alkuvaiheessa. Taudinmäärityksen aikaan valtaosalla potilaista on levinnyt tauti. Hoitona on lääkehoito, useimmiten solunsalpaajahoito. Etäpesäkkeiden aiheuttamia oireita helpottamaan voidaan käyttää sädehoitoa.