Miten keuhkosyövän hoito suunnitellaan?

  • Keuhkosyövän hoito on kehittynyt nopeasti, ja tarjolla onkin useita eri hoitovaihtoehtoja. Keuhkosyöpää hoidetaan räätälöimällä eri menetelmät aina yksilöllisesti jokaiselle potilaalle.
  • Hoitojen suunnittelusta vastaa hoitotiimi, jossa potilaalla on tärkeä osa.

Syövän hoito on eräs nopeimmin kehittyvistä lääketieteen alueista, ja syöpäsairauksiin on viime vuosina kehitetty yhä parempia ja tehokkaampia lääkkeitä.

Jokaisen potilaan sairaus on yksilöllinen, ja sen vuoksi hoito, joka tehoaa yhdelle potilaalle, ei välttämättä tehoa toiselle. Tästä johtuen keuhkosyövän hoito räätälöidäänkin jokaiselle potilaalle aina yksilöllisesti. Syövän hoitoon on olemassa useita eri vaihtoehtoja, ja niiden avulla pyritään joko parantamaan syöpä kokonaan, pidentämään elinaikaa tai vähentämään syövän aiheuttamia oireita.

Viime vuosien kehitysaskeleista huolimatta kaikkia keuhkosyöpiä ei pystytä parantamaan. Oikealla lääkevalinnalla on usein kuitenkin mahdollista vaikuttaa myös levinneeseen tautiin siten, että syöpäkasvain joko lakkaa kasvamasta tai pienenee. Tällaista hoitoa kutsutaan palliatiiviseksi eli oireenmukaiseksi hoidoksi. Palliatiivisen hoidon ensisijainen tavoite on hidastaa taudin etenemistä ja lievittää sen aiheuttamia oireita.

Ajan mittaan syöpä voi muuttua vastustuskykyiseksi jotain tiettyä hoitomenetelmää vastaan. Hoidon teho heikkenee ja kasvain jatkaa kasvuaan. Tällöin on hyvä pohtia yhdessä lääkärin kanssa mahdollisia jatkotoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pysäyttää uudestaan keuhkosyövän eteneminen.

Eri hoitomenetelmät eroavat toisistaan esimerkiksi toteuttamistavaltaan ja haittavaikutuksiltaan. Jotkut lääkkeet annetaan sairaalassa, kun taas toiset lääkkeet on mahdollista ottaa kotona. Tarkastele omaa tilannettasi ja pyri yhdessä lääkärisi kanssa löytämään juuri sinulle parhaiten sopiva hoitomuoto.

Sinun on hyvä tietää, että suomalaiset syöpäpotilaat saavat erinomaista hoitoa. Syövän hoitotulokset ovat Suomessa sekä eurooppalaisittain että maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. Olet siis hyvissä käsissä ja saat korkeatasoista hoitoa.

Syövänhoito kehittyy jatkuvasti ja sairaus yleistyy, joten myös potilaiden tiedontarve kasvaa. Luotettava tieto sairaudesta helpottaa ja antaa valmiudet keskustella lääkärin kanssa omaan sairauteen ja sen hoitoon liittyvistä asioista.

Keuhkosyöpää hoitavat lääkärit

Suomessa on suuri joukko keuhkosyövän hoitoon erikoistuneita lääkäreitä. Koulutus syöpälääkäriksi kestää keskimäärin 12 vuotta, joten lääkärisi on todellinen alansa asiantuntija.

Hoitojen suunnittelusta vastaa hoitotiimi, jossa potilaalla on tärkeä osa. Suunnitteluvaiheessa potilaan mielipidettä kuunnellaan tarkoin, ja se vaikuttaa hoitomenetelmän valintaan.

Sairaalat ja sairaanhoitopiirit

Suomi jakautuu 21 sairaanhoitopiiriin, joissa tarjotaan erikoissairaanhoidon palveluita. Jokainen Suomen kunta kuuluu johonkin näistä sairaanhoitopiireistä. Sairaala, jossa sinua hoidetaan, määräytyy kotipaikkakuntasi perusteella. Suomessa on viisi yliopistosairaalaa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Näiden lisäksi on 16 keskussairaalaa.

Lääkärit

Asuinpaikkasi mukaan keuhkosyövän hoidosta vastaa joko onkologi eli syöpätautien erikoislääkäri tai keuhkolääkäri eli keuhkotautien erikoislääkäri. Muita lääkäreitä, joita mahdollisesti tapaat hoitojen aikana, ovat kirurgi ja röntgenlääkäri. Lääkäreiden lisäksi tapaat joukon päteviä hoitajia ja muuta sairaalahenkilökuntaa.

Onkologi on syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri. Hän laatii keuhkosyövän tyypin ja levinneisyyden pohjalta hoitosuunnitelman, joka käydään läpi ensimmäisellä vastaanottokäynnillä.

Keuhkolääkäri on keuhkotautien erikoislääkäri. Paikkakunnasta riippuen, joko hän tai onkologi laatii keuhkosyövän tyypin ja levinneisyyden pohjalta hoitosuunnitelman, joka käydään läpi ensimmäisellä vastaanottokäynnillä.

Röntgenlääkäri tutkii potilaasta otetut röntgen- ja tietokonekuvat ja tekee niistä kirjallisen lausunnon hoitavalle lääkärille.

Kirurgi suorittaa mahdollisen leikkauksen. Leikkauksen jälkeen hän kertoo löydöksistä sekä lopullisesta diagnoosista.

Patologi tutkii leikkauksessa otetut kudos- ja solunäytteet. Näytteistä määritetään millimetrin tarkkuudella kasvaimen koko ja solutyyppi.

Miten keuhkosyövän hoitoprosessi etenee?

  • Hoitoprosessin läpikäyminen auttaa sinua ymmärtämään etukäteen, mitä hoitosi eri vaiheissa tapahtuu. Se auttaa myös suunnittelemaan omia aikataulujasi. Lue lisää keuhkosyövän hoitoprosessista täältä.

 

Miten lääkärin vastaanotolle voi valmistautua?

Ensimmäiset käynnit lääkärin vastaanotolla varmasti jännittävät. Vastaanotolle kannattaa ottaa mukaan läheinen, lisäksi kannattaa kirjata mieleen tulevat kysymykset ja huolenaiheet ylös.
Ohjeita vastaanotolle valmistautumiseen ja kysymyksiä, jotka sinun kannattaa käydä läpi lääkärisi kanssa löydät täältä.