Miten keuhkosyövän hoito suunnitellaan?

  • Keuhkosyövän hoito on kehittynyt nopeasti, ja tarjolla onkin useita eri hoitovaihtoehtoja. Keuhkosyöpää hoidetaan räätälöimällä eri menetelmät aina yksilöllisesti jokaiselle potilaalle.
  • Hoitojen suunnittelusta vastaa hoitotiimi, jossa potilaalla on tärkeä osa.

Syövän hoito on eräs nopeimmin kehittyvistä lääketieteen alueista, ja syöpäsairauksiin on viime vuosina kehitetty yhä parempia ja tehokkaampia lääkkeitä.

Jokaisen potilaan sairaus on yksilöllinen. Hoito, joka tehoaa yhdelle potilaalle, ei välttämättä tehoa toiselle. Tästä johtuen keuhkosyövän hoito räätälöidään jokaiselle potilaalle yksilöllisesti. Potilaan syöpätyyppi, levinneisyys ja yksilölliset reunaehdot huomioiden valitaan tehokkaimmaksi arvioitu hoitojen yhdistelmä. Hoidon tavoitteet asetetaan lähtötilanteen mukaan.

Alkuvaiheen keuhkosyövässä pyritään parantamaan syöpä kokonaan. Etäpesäkkeisessä keuhkosyövässä pyritään pidentämään vähäoireista aikaa ja elinaikaa. Pitkälle edenneessä sairaudessa pyritään vähentämään syövän aiheuttamia oireita.

Oireiden lievittämiseen tähtäävää hoitoa kutsutaan palliatiiviseksi hoidoksi. Samaa tarkoittaa oireenmukainen hoito. Palliatiivisen hoidon ensisijainen tavoite on lievittää syövän aiheuttamia oireita. 

Hoidon aikana syöpä voi kehittää vastustuskyvyn hoitomenetelmää vastaan. Silloin kasvain jatkaa kasvuaan. Syövän hoitoon on nykyisin käytettävissä enemmän vaihtoehtoja kuin ennen. Syövän etenemisen eli progression tapauksessa arvioidaan, onko jokin toinen taudin etenemistä hidastava hoitokeino mahdollinen ja tehokas. Arvio voi vaatia uusien kudosnäytteiden tutkimista.

Eri hoitomenetelmät eroavat toisistaan esimerkiksi haittavaikutuksien osalta. Jotkut lääkkeet annetaan sairaalassa, kun taas toiset lääkkeet otetaan kotona aikataulun mukaan. Keskustele lääkärisi kanssa, mikä on juuri sinulle parhaiten sopiva hoitomuoto.

On hyvä tietää, että suomalaiset syöpäpotilaat saavat erinomaista hoitoa. Syövän hoitotulokset Suomessa ovat sekä eurooppalaisittain että maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. Olet siis hyvissä käsissä ja saat korkeatasoista hoitoa.

Vakavan sairauden puhjettua mielessä on paljon kysymyksiä. Luotettava tieto sairaudesta helpottaa. Se antaa valmiudet keskustella lääkärin kanssa omaan sairauteen ja sen hoitoon liittyvistä asioista.

Sairaalat:

Keuhkosyöpää hoitavat lääkärit toimivat sairaaloissa. Koulutus syöpälääkäriksi kestää keskimäärin 12 vuotta, joten lääkärisi on todellinen alansa asiantuntija. Hoitojen suunnittelusta vastaa hoitotiimi, ja suunnitteluvaiheessa potilaan mielipidettä kuunnellaan tarkoin. Se vaikuttaa hoitomenetelmän valintaan. Sairaala, jossa sinua hoidetaan, määräytyy kotikuntasi perusteella. Myös pienemmissä keskussairaaloissa hoidetaan keuhkosyöpää, tyypillisesti säännöllisessä yhteistyössä yliopistosairaalan kanssa. Osa tutkimus- ja hoitomenetelmistä on keskitetty yliopistosairaalan piirissä. Suomessa on viisi yliopistosairaalaa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Näiden lisäksi on 16 keskussairaalaa.

Lääkärit:

Asuinpaikkasi mukaan keuhkosyövän hoidosta vastaa joko syöpälääkäri eli onkologi tai keuhkolääkäri. Jos leikkaus on mahdollinen, tapaat myös kirurgin. Lääkäreiden lisäksi tapaat joukon päteviä hoitajia ja muuta sairaalan henkilökuntaa. Ammattilaiset muodostavat moniammatillisen tiimin, joka tekee arvion hoitovaihtoehdoista ja antaa hoitosuosituksen.

Onkologi on syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri. Hän suunnittelee keuhkosyövän lääke- ja sädehoitoa.

Keuhkolääkäri on keuhkosairauksien erikoislääkäri. Hän ottaa näytteitä mm. keuhkoputkien tähystyksessä ja vastaa keuhkosyövän lääkehoidosta osassa sairaanhoitopiireissä. 

Radiologi eli röntgenlääkäri tutkii potilaasta otetut kuvat ja osaa arvioida taudin levinneisyyttä. Hän ottaa kuvausohjauksessa näytteitä taudin tyypin ja levinneisyyden selvittämiseksi.

Rintakehän elimiin erikoistunut kirurgi suorittaa mahdollisen leikkauksen. Leikkauksen jälkeen hän kertoo löydöksistä ja taudinmäärityksestä.

Patologi tutkii kudos- ja solunäytteet. Näytteistä määritetään millimetrin tarkkuudella kasvaimen koko ja solutyyppi.

Hoitosuunnitelma:

Vastaanotolla (onkologin tai keuhkolääkärin) potilaalle kerrotaan taudinmääritys, tarvitaanko tarkentavia tutkimuksia, ja millaisia hoitovaihtoehtoja on. Moniammatillisen työryhmän hoitosuositus käydään läpi. Potilas saa kuulla hoitovaihtoehdoista sillä tarkkuudella kuin itse haluaa ja hoitoihin liittyviä mahdollisia hyötyjä ja haittoja käydään läpi. Potilas on mukana, kun tehdään hoitosuunnitelma. Suunnitelmaa aletaan tyypillisesti toteuttaa mahdollisimman nopeasti.

Miten keuhkosyövän hoitoprosessi etenee?

  • Hoitoprosessin läpikäyminen auttaa sinua ymmärtämään etukäteen, mitä hoitosi eri vaiheissa tapahtuu. Se auttaa myös suunnittelemaan omia aikataulujasi. Lue lisää keuhkosyövän hoitoprosessista täältä.

 

Miten lääkärin vastaanotolle voi valmistautua?

Ensimmäiset käynnit lääkärin vastaanotolla varmasti jännittävät. Vastaanotolle kannattaa ottaa mukaan läheinen, lisäksi kannattaa kirjata mieleen tulevat kysymykset ja huolenaiheet ylös.
Ohjeita vastaanotolle valmistautumiseen ja kysymyksiä, jotka sinun kannattaa käydä läpi lääkärisi kanssa löydät täältä.