Hyppää sisältöön

Oireenmukainen eli palliatiivinen hoito

Palliatiivisessa hoidossa keskitytään oireiden lievitykseen ja mahdollisimman hyvään elämänlaatuun

Erityisesti levinneeseen keuhkosyöpään voi liittyä monenlaisia oireita, kuten hengenahdistusta, yskää, kipua ja väsymystä. Varsinaisten syöpähoitojen lisäksi oireiden hoito on tärkeää kaikissa sairauden vaiheissa. Jos syövän etenemistä jarruttavat hoidot eivät enää tehoa tai potilaan kunto on niitä ajatellen liian heikko, siirrytään oireenmukaiseen eli palliatiiviseen hoitoon. Palliatiivisessa hoidossa keskitytään oireiden lievitykseen ja mahdollisimman hyvään elämänlaatuun, eikä elimistöä enää kuormiteta syöpähoitojen haittavaikutuksilla. Monissa sairaaloissa on jo nimenomaan oireiden hoitoon erikoistuneita palliatiivisia poliklinikoita, joissa potilaan ja läheisten tilanteeseen pystytään usein tarjoamaan kokonaisvaltaista tukea.

Hengenahdistus on melko yleinen keuhkosyöpään liittyvä oire. Jos hengenahdistus johtuu esimerkiksi keuhkoputkea tukkivasta keuhkokasvaimesta, voidaan kasvainta pienentää ja oiretta lievittää palliatiivisella sädehoidolla. Jos hengenahdistus johtuu keuhkopussiin kertyneestä nesteestä, voidaan sitä poistaa neulan ja letkun avulla. Hengenahdistuksen tunnetta voidaan lievittää myös lääkkeillä. Myös kevyt ilmavirta esimerkiksi tuulettimella ja puoli-istuva-asento voivat helpottaa vointia. Happilisästä on hyötyä vain osalla potilaista.

Keuhkokasvain voi aiheuttaa myös yskää tai veriyskää. Tällöinkin hoitona voidaan usein käyttää palliatiivista sädehoitoa. Lisäksi voidaan käyttää yskänärsytystä hillitseviä lääkkeitä. Antibioottihoito auttaa silloin, jos yskän ja limaisuuden taustalla on bakteeritulehdus.

Kivun hoitoon on nykyään monia erilaisia lääkkeitä ja hoitokeinoja. Kipulääkkeet voidaan annostella mm. tabletteina suun kautta, kielelle liukenevina tabletteina, laastareina, nenäsuihkeena, kipupumpulla ihon alle tai tiputuksena suonensisäisesti. Usein käytetään yhdessä sekä pitkävaikutteisia että lyhytvaikutteisia kipulääkkeitä ja myös eri vaikutusmekanismeilla vaikuttavia lääkkeitä voidaan yhdistellä. Näin löydetään yleensä potilaalle sopiva ja tehokas kivun hoito. Jos syöpäkasvain tai esimerkiksi luustoetäpesäke aiheuttaa paikallisen kipuoireen, on palliatiivinen sädehoito usein hyvä hoito.

Tuki ja neuvonta

Mistä löydän tukea?

Syöpään sairastuminen on jokaiselle yksilöllinen kokemus. Vertaistukea ja keskusteluapua on saatavilla tukea tarvitseville.

Lue lisää

Muut hoitovaihtoehdot

Leikkaushoito

Paikallisessa keuhkosyövässä pyritään ensisijaisesti parantavaan leikkaushoitoon. Se on suuri toimenpide ja mahdollinen vain, jos potilaan kunto sen sallii.

Lue lisää

Sädehoito

Sädehoidolla aiheutetaan syöpäsoluihin vaurioita, jotka johtavat solujen kuolemaan. Sädehoitotekniikat ovat nykyään hyvin kehittyneitä ja niiden avulla säteily pystytään kohdistamaan tarkkojen laskelmien avulla kasvaimen alueelle.

Lue lisää

Solunsalpaajahoito

Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita. Koska syöpäsolut jakaantuvat eli lisääntyvät yleensä nopeasti, kohdistuvat solunsalpaajien vaikutukset erityisesti niihin ja vähemmässä määrin normaaleihin soluihin.

Lue lisää

Täsmähoito

Täsmälääkehoidolla pyritään estämään tietyn geenimuutoksen aiheuttama syöpäsolujen hallitsematon kasvu.

Lue lisää

Immunoterapia

Immuno-onkologinen hoito eli immunoterapia tarkoittaa lääkehoitoja, joilla elimistön oma immuunipuolustusjärjestelmä aktivoidaan hyökkäämään syöpäsoluja vastaan.

Lue lisää

Hae