Hyppää sisältöön

Keuhkosyövän täsmähoito

Täsmälääkehoidolla pyritään estämään tietyn geenimuutoksen aiheuttama syöpäsolujen hallitsematon kasvu.

Täsmähoito on merkittävä askel kohti yksilöllistä hoitoa

Erityisesti tupakoimattomilla ja keuhkon adenokarsinoomissa esiintyy geenimuutoksia eli mutaatioita, jotka johtavat syöpäsolujen hallitsemattomaan lisääntymiseen ja sitä kautta syöpäkasvaimen syntyyn ja leviämiseen. Osa tunnetuista geenimuutoksista, kuten EGFR, ALK, ROS1 ja harvinainen NTRK, mahdollistavat keuhkosyövässä täsmälääkehoidon, jolla kyseisen geenimuutoksen aiheuttama kasvuvaikutus syöpäsoluissa saadaan estettyä. Syöpäsolut voivat kuitenkin muuntua hoidolle vastustuskykyisiksi, jolloin tarvitaan eri mekanismilla vaikuttavaa hoitoa, esimerkiksi solunsalpaajahoitoa tai sädehoitoa. 

Täsmälääkkeet otetaan yleensä tabletteina kotona. Mahdolliset haittavaikutukset ovat erilaisia ja yleensä lievempiä kuin solunsalpaajahoidossa. Osaan täsmälääkkeistä liittyy esimerkiksi ihohaittoja, kuten ihon kuivumista tai näppyläistä ihottumaa, ja suolioireita, kuten ripulia. Haittoja voidaan lievittää, joten niistä kannattaa herkästi mainita hoitavalle lääkärille tai hoitajalle. Yleensä täsmälääkityksen aiheuttamat haitat pysyvät hyvin hallinnassa ja lääkitys voi kestää yhtäjaksoisesti useita vuosia. Osa potilaista jatkaa työelämässä täsmälääkehoidon aikana.

EGFR-mutaatio löytyy noin 15 %:ssa ei-pienisoluisista keuhkosyövistä. EGFR-estäjälääkkeitä ovat afatinibi, erlotinibi, gefitinibi ja osimertinibi▼, amivantamabi▼.

ALK-uudelleenjärjestymä todetaan noin 5 %:ssa ei-pienisoluisista keuhkosyövistä. ALK-estäjälääkkeitä ovat alektinibi, brigatinibi▼, kritsotinibi, lorlatinibi▼ ja seritinibi. 

ROS1uudelleenjärjestymä on harvinainen ja se todetaan noin 1–2 %:ssa ei-pienisoluisista keuhkosyövistä. ROS1-estäjälääkkeitä ovat entrektinibi▼ ja kritsotinibi.

RET-fuusiogeeni on keuhkosyövässä harvinainen: se todetaan noin 1–2 %:ssa ei-pienisoluisista keuhkosyövistä. RET-estäjälääkkeitä ovat pralsetinibi▼ ja selperkatinibi▼.

NTRK-fuusiogeeni on keuhkosyövässä hyvin harvinainen; se todetaan alle 1 %:ssa ei-pienisoluisista keuhkosyövistä. NTRK-estäjälääkkeitä ovat entrektinibi▼ ja larotrektinibi▼.

MET-geenin eksonin 14 ohitukseen johtavia mutaatioita sisältävä keuhkosyöpä on harvinainen; mutaatio todetaan noin 2 %:ssa ei-pienisoluisista keuhkosyövistä. Tähän mutaation kohdistuvia lääkkeitä ovat tepotinibi▼ ja kapmatinibi▼.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa.

Katso lisää tietoa genetiikasta

Muut hoitovaihtoehdot

Immunoterapia

Immuno-onkologinen hoito eli immunoterapia tarkoittaa lääkehoitoja, joilla elimistön oma immuunipuolustusjärjestelmä aktivoidaan hyökkäämään syöpäsoluja vastaan.

Lue lisää

Palliatiivinen hoito

Palliatiivisessa eli oireenmukaisessa hoidossa keskitytään parantumatonta, etenevää syöpää sairastavan potilaan oireiden lievitykseen ja mahdollisimman hyvään elämänlaatuun.

Lue lisää

Leikkaushoito

Paikallisessa keuhkosyövässä pyritään ensisijaisesti parantavaan leikkaushoitoon. Se on suuri toimenpide ja mahdollinen vain, jos potilaan kunto sen sallii.

Lue lisää

Sädehoito

Sädehoidolla aiheutetaan syöpäsoluihin vaurioita, jotka johtavat solujen kuolemaan. Sädehoitotekniikat ovat nykyään hyvin kehittyneitä ja niiden avulla säteily pystytään kohdistamaan tarkkojen laskelmien avulla kasvaimen alueelle.

Lue lisää

Solunsalpaajahoito

Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita. Koska syöpäsolut jakaantuvat eli lisääntyvät yleensä nopeasti, kohdistuvat solunsalpaajien vaikutukset erityisesti niihin ja vähemmässä määrin normaaleihin soluihin.

Lue lisää

Hae