Mitkä ovat keuhkosyövän hoitovaihtoehdot?

• Keuhkosyövän hoito on kehittynyt nopeasti, ja tarjolla onkin useita eri hoitovaihtoehtoja.
• Keuhkosyöpää hoidetaan räätälöimällä eri menetelmät aina yksilöllisesti jokaiselle potilaalle.
• Keuhkosyövän hoitovaihtoehtoihin kuuluvat leikkaus, sädehoito, solunsalpaajahoito ja täsmähoito. Tältä sivustolta löydät tietoa näistä eri hoitovaihtoehdoista.

Koska jokaisen potilaan sairaus on yksilöllinen, myös hoitosuunnitelma räätälöidään henkilökohtaisesti. Alla on esitetty yksinkertaistetusti hoitotavat, jotka ovat parhaita taudin eri levinneisyysasteissa. Jokaisessa levinneisyysasteessa mukana on oireiden hoito.

Aste I (pienet kasvaimet, ei levinneisyyttä):
Leikkaus. Tai sädehoito, jos potilasta ei voi leikata.

Aste II (sisältää mm. leviämisen keuhkonporttiin):
Leikkaus tavoitteena. Yksilöllisesti suunniteltu lisähoito syöpälääkkeillä ja/tai sädehoidolla.

Aste III (Suuri kasvain tai levinneisyys välikarsinaan asti. Ei etäpesäkkeitä verenkierron mukana kauemmas):
Yksilöllinen hoitosuunnitelma. Syöpälääkkeitä, sitten uusi arvio, voiko leikata. Tai isoannoksinen sädehoito.

Aste IV (etäpesäkkeitä kauempana):
Oireiden hoito päätavoitteena, syöpälääkkeitä ja/tai sädehoito taudin hidastamiseksi.

 

Hoidon suunnittelu on tiimityötä, ja sinä olet yksi tiimin jäsenistä. Koska jokaista erikoisalaa edustava lääkäri tarkastelee sairauttasi hieman eri näkökulmasta, heidän yhteistyönsä ja ammattitaitonsa tuloksena syntyy juuri sinulle paras mahdollinen hoitosuunnitelma.

Pystyt vaikuttamaan omaan hoitosuunnitelmaasi parhaiten keskustelemalla lääkärisi kanssa. Hän kuuntelee sinua, ja huomioi toiveesi. Seuraavia kysymyksiä voit esittää sinua hoitaville lääkäreille.

Kysy kirurgilta:

 • Mitä riskejä leikkaukseen liittyy?
 • Miten voin valmistautua leikkaukseen?
 • Mitä leikkauksessa tapahtuu?
 • Tunnenko kipua leikkauksen jälkeen?
 • Kuinka kauan minun pitää olla sairaalassa?

Kysy onkologilta:

 • Mitä vaihtoehtoja hoidoissani on?
 • Minkälaisia haittavaikutuksia hoitoihini liittyy?
 • Milloin hoidot aloitetaan?
 • Kauanko hoidot kestävät?
 • Mitä tapahtuu, jos hoidot eivät tehoa?
 • Kuinka voin valmistautua hoitoihin?

 

Keuhkosyövän leikkaushoito

 • Leikkaus on keuhkosyövän ainoa parantava hoitokeino.
 • Se on suuri toimenpide ja mahdollinen vain, jos potilaan kunto sen sallii ja syövän solutyyppi varmistuu ei-pienisoluiseksi ja syöpä paikalliseksi.
 • Leikkauksella pyritään täydelliseen kasvaimen poistoon, kuitenkin säästävällä kirurgialla.
 • Lisätietoa leikkaushoidosta löydät täältä.

Keuhkosyövän sädehoito

 • Sädehoidolla pyritään tuhoamaan kaikki mikroskooppisen pienet syöpäsolut, joita ei pystytä poistamaan leikkauksella.
 • Sädehoito on paikallishoitoa, joka vaikuttaa ainoastaan hoidetun alueen syöpäsoluihin.
 • Sädehoitoa voidaan antaa ennen leikkausta tai leikkauksen jälkeen.
 • Lisätietoa sädehoidosta löydät täältä.

Keuhkosyövän solunsalpaajahoito

 • Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita, jotka annetaan suonen sisäisesti tai otetaan suun kautta.
 • Solunsalpaaja kulkeutuu verenkierron mukana kaikkialle elimistöön. Siksi solunsalpaajahoidolla voidaan hoitaa myös levinnyttä keuhkosyöpää.
 • Lisätietoa solunsalpaajahoidosta sekä mahdollisista haittavaikutuksista löydät täältä.

Keuhkosyövän täsmähoito

 • Keuhkosyövän lääkehoito on kehittynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Koska keuhkosyövän biologiasta tiedetään aiempaa enemmän, on siihen löydetty uudentyyppisiä täsmähoitoja.
 • Täsmähoito tähtää tiettyyn potilaan syöpäsoluissa esiintyvään ominaisuuteen, joka poikkeaa laadultaan tai määrältään terveiden solujen ominaisuudesta.
 • Täsmälääkkeiden kehitystyössä pyritään löytämään lääkeaineet, jotka vaikuttavat mahdollisimman vähän terveisiin soluihin.
 • Lisätietoa keuhkosyövän täsmähoidoista löydät täältä.

Yleisimpiä keuhkosyövän hoitamiseen liittyviä termejä löydät täältä.