Hyppää sisältöön

Viitteet

  • Keuhkosyöpä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Onkologiayhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 1.4.2021).  Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi.
  • Suomen Syöpärekisteri. Syöpätilastot. https://tilastot.syoparekisteri.fi/syovat/ (viitattu 21.3.2021)
  • Syöpäjärjestöt: Kaikki syövästä. Keuhkosyöpä. www.kaikkisyovasta.fi (viitattu 1.4.2021)
  • Terveyskylä. Palliatiivinen talo. http://www.terveyskyla.fi (viitattu 21.3.2021)
  • Heikki Joensuu. Peter J. Roberts, Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen. Sirkku Jyrkkiö, Mauri Kouri, Lyly Teppo Syöpätaudit, Duodecim, 5 edition, 2013

Hae