Hyppää sisältöön

Keuhkosyövän immunoterapia

Immunoterapialla aktivoidaan elimistön omaa immuunipuolustusjärjestelmää hyökkäämään syöpäsoluja vastaan.

Immuno-onkologinen hoito eli immunoterapia tarkoittaa lääkehoitoja, joilla elimistön oma immuunipuolustusjärjestelmä aktivoidaan hyökkäämään syöpäsoluja vastaan. Syöpäsolut pyrkivät suojautumaan elimistön immuunipuolustukselta monin tavoin. Yksi näistä keinoista on syöpäsolujen ilmentämä valkuaisaine PD-L1, joka heikentää puolustussolujen eli T-solujen toimintaa. Monien immunoterapialääkkeiden vaikutus perustuu PD-L1:n vaikutuksen estoon, minkä myötä elimistön omat puolustussolut pääsevät toimimaan aktiivisesti ja tuhoamaan syöpäsoluja.

Immunoterapialääkkeet annostellaan sairaalassa tiputuksena suonensisäisesti. Hoidot toteutetaan polikliinisesti eli päiväkäynteinä. Hoitojen aikataulu riippuu valitusta lääkkeestä tai mahdollisesta lääkeyhdistelmästä. Yleensä hoidot annetaan 2–6 viikon välein.

Varhaisvaiheen keuhkosyövässä immunoterapiaa voidaan käyttää yhdistettynä solunsalpaajahoitoon ennen tai jälkeen leikkauksen. PD-L1-ilmentymä vaikuttaa hoidon valintaan.

Levinneessä keuhkosyövässä immunoterapiaa voidaan antaa yksinään tai yhdistelmähoitona yleensä solunsalpaajahoidon kanssa. Kasvaimen PD-L1 ilmentymän määrä voi auttaa valitsemaan parhaan mahdollisen hoitomuodon. Myös potilaan kunto ja muut sairaudet vaikuttavat hoidon valintaan. Koska immunoterapiaan voi liittyä vakaviakin immuunipuolustuksen aktivoitumisesta johtuvia haittoja, voivat tietyt autoimmuunisairaudet olla este hoidon aloitukselle.

Immunoterapiaan liittyvät haittavaikutukset ovat erilaisia kuin solunsalpaajahoidoissa. Useimmiten haittavaikutukset ovat lieviä ja potilas voi viettää varsin normaalia elämää. On kuitenkin erittäin tärkeää tietää, että immuunipuolustuksen aktivoituminen voi johtaa eri elinten tulehduksiin ja sitä kautta hyvin monenlaisiin oireisiin. Haitat voivat ilmaantua hoidon aikana tai vielä hoitojen päättymisen jälkeenkin. Immunologiset haitat voivat olla vakavia ja niiden hoito on tärkeää aloittaa nopeasti. Yleensä haitat lievittyvät nopeasti hoidon aloituksen myötä.

Kun immunoterapia aloitetaan, annetaan hoitavasta yksiköstä potilaalle suulliset ja kirjalliset ohjeet mahdollisista hoidon haittavaikutuksista ja niiden seurannasta. Mikäli oireita ilmaantuu, on erittäin tärkeää olla viipymättä yhteydessä hoitoyksikköön tai päivystykseen mahdollisen immunologisen haitan toteamista ja hoitoa varten. Immunoterapian käytöstä tulee aina kertoa hakeuduttaessa hoitoon päivystyspoliklinikalle tai muualle terveydenhuoltoon.

Keuhkosyövän hoidossa käytettäviä immunoterapialääkkeitä ovat atetsolitsumabi, durvalumabi▼, ipilimumabi, nivolumabi, pembrolitsumabi ja semiplimabi.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa.

Muut hoitovaihtoehdot

Palliatiivinen hoito

Palliatiivisessa eli oireenmukaisessa hoidossa keskitytään parantumatonta, etenevää syöpää sairastavan potilaan oireiden lievitykseen ja mahdollisimman hyvään elämänlaatuun.

Lue lisää

Leikkaushoito

Paikallisessa keuhkosyövässä pyritään ensisijaisesti parantavaan leikkaushoitoon. Se on suuri toimenpide ja mahdollinen vain, jos potilaan kunto sen sallii.

Lue lisää

Sädehoito

Sädehoidolla aiheutetaan syöpäsoluihin vaurioita, jotka johtavat solujen kuolemaan. Sädehoitotekniikat ovat nykyään hyvin kehittyneitä ja niiden avulla säteily pystytään kohdistamaan tarkkojen laskelmien avulla kasvaimen alueelle.

Lue lisää

Solunsalpaajahoito

Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita. Koska syöpäsolut jakaantuvat eli lisääntyvät yleensä nopeasti, kohdistuvat solunsalpaajien vaikutukset erityisesti niihin ja vähemmässä määrin normaaleihin soluihin.

Lue lisää

Täsmähoito

Täsmälääkehoidolla pyritään estämään tietyn geenimuutoksen aiheuttama syöpäsolujen hallitsematon kasvu.

Lue lisää

Hae