Keuhkosyövän immunoterapia:

Lääkeaine: Atetsolitsumabi

Käyttöaiheet: Atetsolitsumabi on tarkoitettu paikallisesti edennyttä tai metastasoitunutta ei-pienisoluista keuhkosyöpää (NSCLC) sairastavien aikuispotilaiden hoitoon aiemman solunsalpaajahoidon jälkeen. Jos kasvaimessa on EGFR-geenin aktivoiva mutaatio tai ALK-positiivinen mutaatio, potilaalle on pitänyt antaa myös niihin kohdennettua hoitoa ennen atetsolitsumabin antamista.

Annostelu: Atetsolitsumabi annostellaan suoneen kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi: Normaalisti elimistön puolustusjärjestelmän ei pidä toimia omia soluja vastaan. Sen varmistamiseksi puolustussoluissa on pintamolekyylejä, jotka toimivat tarkastuspisteinä, jatketaanko puolustusreaktiota vai ei. Tarkastuspisteen toimintaa estävällä lääkkeellä kasvaimessa olevat puolustussolut voivat toimia syöpäsoluja vastaan. Atetsolitsumabi on lääke, joka estää T-puolustussolujen PD-L1 tarkastuspisteen toimintaa. Sen seurauksena kasvaimessa olevat T- puolustussolut voivat toimia syöpäsoluja vastaan. Atetsolitsumabi vaikuttaa ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaan, eli se on immunoterapia.

Mahdolliset haittavaikutukset:

 • Muiden muassa
 • uupumus
 • vähentynyt ruokahalu
 • pahoinvointi
 • hengenahdistus
 • ripuli
 • ihottuma
 • kuume
 • oksentelu
 • nivelkipu
 • voimattomuus
 • kutina

Hoitava lääkäri tauottaa tai lopettaa lääkkeen, jos ilmaantuu jonkin elimen immuunivälitteinen tulehdus.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Lääkeaine: Nivolumabi

Käyttöaiheet: Nivolumabi on tarkoitettu paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon aikuispotilailla aiemman solunsalpaajahoidon jälkeen.

Annostelu: Nivolumabi annostellaan tiputuksessa suoneen kahden viikon välein.

Toimintamekanismi: Normaalisti elimistön puolustusjärjestelmän ei pidä toimia omia soluja vastaan. Sen varmistamiseksi puolustussoluissa on pintamolekyylejä, jotka toimivat tarkastuspisteinä, jatketaanko puolustusreaktiota vai ei. Tarkastuspisteen toimintaa estävällä lääkkeellä kasvaimessa olevat puolustussolut voivat toimia syöpäsoluja vastaan. Nivolumabi on lääke, joka estää T- puolustussolujen PD-1 tarkastuspisteen toimintaa. Sen seurauksena kasvaimessa olevat T- puolustussolut voivat toimia syöpäsoluja vastaan. Nivolumabi vaikuttaa ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaan, eli se on immunoterapia.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Nivolumabin vakavimmat haittavaikutukset syntyvät samalla mekanismilla kuin vaikutus syöpäsoluihin, mutta T-solujen puolustusreaktio kohdistuukin terveisiin soluihin. Oireet riippuvat siitä, missä elimessä reaktiota tapahtuu.

Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm.

• ylähengitystieinfektio

• valkosolujen lasku

• tiputukseen liittyvä ihoreaktio, yliherkkyys

• kilpirauhasen toiminnan muutokset

• verensokerin nousu

• ruokahalun väheneminen

• ääreishermojen toiminnan muutos

• päänsärky

• heitehuimaus

• kohonnut verenpaine

• ripuli

• pahoinvointi

• ihottuma

• tuki- ja liikuntaelimistön kivut

• uupumus

• muutokset veriarvoissa, mm. maksaentsyymeissä

 

Lääkeaine: Pembrolitsumabi

Käyttöaihe: Metastasoituneessa ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä ensimmäisenä syöpälääkkeenä (ensilinjassa) sitä voidaan käyttää, jos kasvainsoluissa ei ole EGFR- eikä ALK-mutaatioita, ja solut ilmentävät PD-L1:ä paljon (Tumour Proportion Score ≥ 50 %). Tai metastasoituneessa ei-levyepiteeliperäisessä ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä ensilinjan hoitona yhdessä pemetreksedin ja platinasolunsalpaajan kanssa, jos kasvaimessa ei ole EGFR- tai ALK-mutaatioita.

Aiemman solunsalpaajahoidon jälkeen pembrolitsumabia käytetään paikallisesti edenneessä tai etäpesäkkeisessä ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä, jos kasvainsolut ilmentävät PD-L1:ä (TPS on ≥ 1 %). Edellytyksenä on myös, että potilaat, joiden kasvaimessa on EGFR- tai ALK-mutaatioita, ovat aiemmin saaneet niihin kohdistuvaa hoitoa.

Annostelu: Pembrolitsumabi annostellaan tiputuksessa suoneen kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi: Normaalisti elimistön puolustusjärjestelmän ei pidä toimia omia soluja vastaan. Sen varmistamiseksi puolustussoluissa on pintamolekyylejä, jotka toimivat tarkastuspisteinä, jatketaanko puolustusreaktiota vai ei. Tarkastuspisteen toimintaa estävällä lääkkeellä kasvaimessa olevat puolustussolut voivat toimia syöpäsoluja vastaan.

Pembrolitsumabi on lääke, joka estää T- puolustussolujen PD-1 tarkastuspisteen toimintaa. Sen seurauksena kasvaimessa olevat T- puolustussolut voivat toimia syöpäsoluja vastaan. Pembrolitsumabi vaikuttaa ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaan, eli se on immunoterapia.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Pembrolitsumabin vakavimmat haittavaikutukset syntyvät samalla mekanismilla kuin sen vaikutus syöpäsoluihin, kun T-solujen puolustusreaktio kohdistuukin terveisiin kudoksiin. Oireet riippuvat siitä, missä elimessä reaktiota tapahtuu. Suurin osa haittavaikutuksista häviää kortikosteroidihoidon aloittamisen ja pembrolitsumabin lopettamisen jälkeen.

Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm.

• väsymys

• kutina

• ihottuma

• ripuli

• pahoinvointi

• anemia

• tiputukseen liittyvä yliherkkyysreaktio

• kilpirauhasen toiminnan muutos

• heitehuimaus

• päänsärky

• makuhäiriö

• kuivasilmäisyys

• keuhkon autoimmuunitulehdus l. pneumoniitti

• vaikea ihoreaktio

• tuki- ja liikuntaelimistössä ilmenevät tulehdukset ja kivut

• turvotus

• kuume

• muutokset veriarvoissa, mm. maksaentsyymeissä

 

Lääkeaine: Durvalumabi

Käyttöaiheet: Durvalumabi on tarkoitettu paikallisesti edenneen, leikkaukseen soveltumattoman ei‑pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, jos kasvain ilmentää PD‑L1:ä ≥ 1 %:ssa kasvainsoluista, ja sairaus ei ole edennyt platinapohjaisen kemosädehoidon jälkeen.

Annostelu: Durvalumabi annostellaan tiputuksena suoneen kahden viikon välein.

Toimintamekanismi: Normaalisti elimistön puolustusjärjestelmän ei pidä toimia omia soluja vastaan. Sen varmistamiseksi puolustussoluissa on pintamolekyylejä, jotka toimivat tarkastuspisteinä, jatketaanko puolustusreaktiota vai ei. Tarkastuspisteen toimintaa estävällä lääkkeellä kasvaimessa olevat puolustussolut voivat toimia syöpäsoluja vastaan.

Durvalumabi on lääke, joka estää T- puolustussolujen PD-L1 tarkastuspisteen toimintaa. Sen seurauksena kasvaimessa olevat T- puolustussolut voivat toimia syöpäsoluja vastaan. Durvalumabi vaikuttaa ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaan, eli se on immunoterapia.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Tavallisimmat haittavaikutukset (jopa useammalla kuin yhdellä viidestä potilaasta) ovat yskä, nenän ja nielun infektiot ja ihottuma. Tavallisin vaikea haittavaikutus on keuhkokuume (keuhkon infektio)

Puolustusjärjestelmän toiminnan muuttaminen voi johtaa immuunijärjestelmän reaktioon terveitä kudoksia kohtaan. Tavallisin hoidon aikana puhjennut immuunivälitteinen haitta on kilpirauhasen vajaatoiminta. Hoitava lääkäri voi tauottaa tai lopettaa lääkkeen, jos ilmaantuu jonkin elimen immuunivälitteinen tulehdus